Datapolitik

Læs om Hedensted Kommunes behandling af dine data ved tilmelding til Borgerbankens Dialogforum.

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig, når du tilmelder dig Borgerbankens Dialogforum.

Du kan kontakte os her:
Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Telefon: 79 75 50 00
E-mail: borgerbanken@hedensted.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er dit samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at give mulighed for at bidrage med idéer i et online forum til Udvalget for Tværgående Politik.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mail-adresse
  • Tidspunkt og IP-adresse for afgivelse af samtykke

Behandlingens varighed og afmelding

Hedensted Kommune opbevarer dine oplysninger, så længe udvalget for Tværgående Politik eksisterer. Hedensted Kommune sletter dine oplysninger, såfremt du vælger at afmelde dig Borgerbankens Dialogforum. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Du kan framelde dig Borgerbanken ved at sende en mail til borgerbanken@hedensted.dk.

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger. Oplysningerne bliver ikke videregivet til 3. part.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)
  • Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvorefter du ikke vil modtage flere nyhedsbreve.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.